PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

  1. Penghutanan semula
  2. Mewartakan hutan simpan
  3. Taman Negara dan hutan lipur
  4. Menguatkuasakan undang-undang
  5. Rawatan silvikultur
  6. Penebangan terpilih
  7. Mengehadkan pengeluaran lesen pembalakan dan memburu binatang
  8. Kempen kesedaran
  9. Penyelidikan untuk menghasilkan baka pokok bermutu tinggi
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • %d bloggers like this: